« Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (WHO). Σύμφωνα, επίσης, με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) «Η Ευεξία στην Εργασία αναφέρεται στην ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, στο νόημα που δίνουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους, αν νοιώθουν ασφαλείς, υγιείς, ικανοποιημένοι.»
Αναγνωρίζεται δε η άμεση συσχέτιση των υψηλών δεικτών υγείας και ευεξίας του προσωπικού με την μακροημέρευση της επιχείρησης και τους υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας μέσω της συναισθηματικής ταύτισης του εργαζομένου με τους στόχους και τις αξίες της επιχείρησής.

 

Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source.

blog1-compressor

Oφέλη για εργαζομένους και εργοδότες – εργασιακή δέσμευση

H εμπειρία μας δείχνει ότι αυξάνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που επενδύουν σοβαρά σε προγράμματα που ενισχύουν την ευεξία στην εργασία. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: η αίσθηση του εργαζομένου ότι ανήκει σε μια ομάδα που τον νοιάζεται, οι χαμηλότεροι δείκτες εργασιακού στρες και του παρουσιασμού, η αποτελεσματικότερή επικοινωνία και συνεργασία, η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, η προθυμία του εργαζόμενου να δώσει το «κάτι» παραπάνω για την κοινή προσπάθεια και η μείωση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Μακροπρόθεσμα, η αίσθηση της «οικογένειας», της εργασιακής δέσμευσης και του υψηλού ηθικού, η εγκαθίδρυση της κουλτούρας της προαγωγής της υγείας και ευεξίας, θα ενδυναμώσει την φήμη της επιχείρησης, θα βελτιώσει τους οικονομικούς της δείκτες, θα αποτελεί μαγνήτη αξιόλογων στελεχών της αγοράς.

Μπορούν να αποδώσουν πρωτοβουλίες και προγράμματα well-being εάν δεν υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία και δεν γίνεται συστηματική προσπάθεια για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων; Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου καθώς και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (που προβλέπονται ως βασική εργοδοτική νομοθετική υποχρέωση) αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν συνδυασθούν με προγράμματα Wellness, Employee Assistance Programs (EAP), Life Coaching, Teamwork Excellence, Προγράμματα Εξισορρόπησης Προσωπικής και Επαγγελματικής Ζωής, Καμπάνιες πρόληψης εθιστικών ουσιών (καπνός, αλκοόλ) και θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (π.χ. πολιτική για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας). Αυτή είναι μια ολιστική προσέγγιση στο well-being.