Προγράμματα Well-being και εργασιακή δέσμευση

2020-01-31T13:21:57+02:00

« Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (WHO). Σύμφωνα, επίσης, με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) «Η Ευεξία στην Εργασία αναφέρεται στην

Προγράμματα Well-being και εργασιακή δέσμευση2020-01-31T13:21:57+02:00