Λίγα λόγια για τα EAP

και πού μπορούν να με βοηθήσουν.

Τα EAP είναι μια παροχή της επιχείρησης προς τον εργαζόμενο και τους οικείους του (μέλη κάτω από την ίδια στέγη), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εμπιστευτικές παρεμβάσεις, βραχείας διάρκειας συμβουλευτική και παραπομπές σε Ψυχολόγους και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες. Αποτελεί ένα ευρύ και σύνθετο μείγμα υπηρεσιών που διαμορφώνεται κατά τις ανάγκες. Στόχος η προαγωγή της υγείας (σωματικής και ψυχικής) και ευεξίας των εργαζομένων. Τα προγράμματα εστιάζονται επίσης στην καθοδήγηση των διευθυντικών στελεχών, στην πρόληψη της βίας και σε εξειδικευμένα προγράμματα υποστήριξης μετά από αιφνίδια και εν δυνάμει τραυματικά περιστατικά στην εργασία (π.χ ένοπλη ληστεία, σοβαρό ατύχημα).

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

24/7 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Άμεσα διαθέσιμοι ψυχολόγοι, οι οποίοι αξιολογούν το αίτημα του εργαζόμενου ή των οικείων του και προγραμματίζουν επιπλέον τηλεφωνικά ραντεβού για την ουσιαστικότερη βοήθειά τους.Σε περίπτωση που κριθεί από τον ψυχολόγο ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της υποστήριξης μέσω ατομικών συνεδριών, πρόσωπο με πρόσωπο, υπάρχει η δυνατότητα να διενεργούνται συναντήσεις στα κατά τόπους γραφεία των συνεργαζόμενων συμβούλων ψυχολόγων, για περιορισμένο αριθμό συνεδριών.

Αξιολόγηση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

Αναλαμβάνουμε την εκτίμηση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων κατά την εργασία, υποστηρίζοντας αρχικά την επιχείρηση με ενημέρωση και εκπαίδευση από έμπειρους ψυχολόγους και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε εργαζομένου.

Συμβουλευτική Καθοδήγηση Διευθυντικών Στελεχών

Συμβουλευτική Υποστήριξη των Στελεχών Διευθύνσεων Υγείας και Ασφάλειας και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων από εξειδικευμένη και με μακρά εμπειρία ομάδα Συμβούλων, Ψυχολόγων και Ψυχιάτρων, για εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν έντονα δύσκολες καταστάσεις, προκειμένου να τις διαχειριστούν και να τις ξεπεράσουν.

Διαχείριση Μετατραυματικού Στρες

Αφορά την αντιμετώπιση μιας κρίσης στο χώρο εργασίας (ένοπλη ληστεία, θανατηφόρο ατύχημα, βία στον χώρο εργασίας κ.ά.) και τη χρήση ειδικών τεχνικών και στρατηγικών, που ως στόχο έχουν τη σταθεροποίηση της λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων, καθώς και την κατά το δυνατό υπερκέραση των εμποδίων που προκύπτουν.

Organizational Behavior Management

Το Organizational Behavior Management είναι η εφαρμογή των νόμων της συμπεριφοράς σε άτομα και ομάδες σε πλαίσιο επιχειρηματικό, βιομηχανικό, κυβερνητικό καθώς και στην παροχή υπηρεσιών. Τα τρία κύρια αντικείμενα του ΟΒΜ είναι: Performance Management, System Analysis και Behavior-Based Safety.